Uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

1 września br. pod Pomnikiem Bohaterów Walk o Polskę w Nowej Soli odbyły się uroczystości z okazji 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Wieniec pod pomnikiem złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Nowosolskiego Jarosław Suski, Wicestarosta Przemysław Ficner, Skarbnik Powiatu Ewa Matyla oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Marek Szymczyk. Uroczystości rozpoczęło wystąpienie J. Suskiego, który mówił o obowiązku pamiętania o ludziach i wydarzeniach sprzed 77 lat, a także o odpowiedzialność za świadomość historyczną, której wyrazem jest obecność właśnie podczas takich rocznic.