Uroczystość wręczenia sztandaru SOSW

Dziś – 26 kwietnia br., Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Nowej Soli otrzymał sztandar. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele pw. św. Antoniego. Następnie zgromadzeni goście przeszli do budynku przy ul. Witosa. W marszu wzięły udział m.in. poczty sztandarowe ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego. Po powitaniu gości przez dyrektor SOSW Jolantę Kaczkiełło – Ostrowską nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru uczniom ośrodka z rąk przedstawicieli Stowarzyszenia Działającego na rzecz SOSW „Radość”. W uroczystościach uczestniczyli również: Skarbnik Powiatu Nowosolskiego Ewa Matyla oraz Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, który wyraził uznanie dla działalności ośrodka, a także życzył gronu pedagogicznemu zadowolenia z wykonywanej pracy, rodzicom zadowolenia z pracy szkoły, a uczniom dużo radości i niesłabnącego zapału.