Uroczyste zakończenie w “Piątce”

Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie. Podczas pożegnania maturzystów wręczył nagrodę absolwentce, która uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole oraz wzorowe zachowanie. W „piątce” była to Emilia Wajman z klasy IV Technikum Spedycyjnego.