Uporządkowanie sieci dróg w gminach Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko? Powiat jest na tak

Na ostatniej sesji Powiatu Nowosolskiego radni podjęli zaproponowaną przez Zarząd Powiatu Nowosolskiego uchwałę intencyjną dotyczącą współpracy w temacie uporządkowania sieci dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko. To pierwszy krok do realizacji ważnego dla mieszkańców dwóch gmin i Powiatu przedsięwzięcia.

Na piątkowej sesji radni podjęli uchwałę intencyjną dotyczącą partnerstwa pomiędzy Powiatem Nowosolskim, Województwem Lubuskim oraz Gminami Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko. W ramach współpracy samorządy podejmą działania, które ułatwią realizację ważnych inwestycji drogowych, utrzymanie lokalnych dróg, a co za tym idzie wpłyną na bezpieczeństwo ich użytkowników.

Dla dobra mieszkańców

Podjęcie uchwały intencyjnej przez Powiat Nowosolski oraz partnerskie samorządy to pierwszy krok, który oficjalnie rozpocznie działania w kierunku uporządkowanie sieci dróg w dwóch gminach.

– Działania te poprzedziły zainicjowane przez Pana Burmistrza Jacka Sautera rozmowy udziałem moim oraz przedstawicieli samorządów trzech szczebli, które w finale doprowadziły do wypracowanie treści czterostronnego porozumienia. Dodatkowo o ważności podjęcia tych działań dla mieszkańców Bytomia Odrzańskiego wielokrotnie przekonywał mnie w merytorycznych rozmowach Radny Jarosław Intek – zaznacza Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

Plan działania

Temat szczegółowo został przedstawiony podczas posiedzenia wspólnego komisji.

Jeszcze w tym roku Województwo rozpoczęło prace polegające na naprawie i poszerzeniu pobocza na odcinku drogi 293 pomiędzy Nowym Miasteczkiem a Bytomiem Odrzańskim. Kolejny odcinek zostanie wykonany w przyszłym roku. Wartość tych prac szacowana jest na 1 mln zł.

Wyremontowaną drogę wojewódzką o długości ok. 8 km przejmie Powiat Nowosolski, który równolegle przekaże gminom Bytom Odrzański i Nowe Miasteczko drogi powiatowe położne na ich terenie. Zgodnie z ustalonym harmonogramem działań, ta operacja planowana jest na rok 2021.

Po przejęciu drogi wojewódzkiej Powiat deklaruje, że podejmie się remontu drogi oraz pozyskania na ten cel dotacji. Wkład własny do projektu zapewni Gmina Bytom Odrzański. Całość realizacji zadania przewidziana jest na rok 2024.