Uniwersytet Zielonogórski będzie analizował stan naszej edukacji

Za nami kolejny ważny krok opracowania Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021-2026. Wybrana została oferta wykonawcy, który dokona wnikliwej analizy stanu faktycznego edukacji regionu, ale przede wszystkim wskaże pożądane przez lokalny rynek pracy oraz potrzeby społeczne odpowiednie kierunki działań pozwalających stworzyć doskonale i efektywnie działający model szkolnictwa, który będzie przykładem dobrych praktyk dla innych. Tego wyzwania podjął się Uniwersytet Zielonogórski, którego oferta była najlepsza spośród zgłoszonych podmiotów.

Uniwersytet jako instytucja zaufania publicznego daleki jest od komercjalizacji swoich działań, co daje gwarancję obiektywnego i szerokiego zajęcia się problematyką naszej edukacji, możemy liczyć na  merytoryczne podejścia do zadania.

Przed nami kilka miesięcy pogłębionych wywiadów, badań sondażowych, spacerów badawczych i konsultacji realizowanych przez pracowników naukowych UZ pod kierunkiem dr Joanny Fratczak-Mueller. Analizie poddane zostaną szkoły i współpracujące z nimi urzędy, ale przede wszystkim lokalni pracodawcy. Zadanie ma zostać wykonane do marca 2021 roku, ale oczywiście musimy założyć wydłużenie tego terminu ze względu na sytuacje pandemiczną.

Niezbędny przy realizacji działań UZ pozostaje Zespół konsultacyjny ds. opracowania Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego na lata 2021-2026 wyłoniony we wrześniu tego roku. Poszczególni członkowie będą brali udział w konsultacjach oraz badaniach i realizacji części zadań UZ. Ich wiedza i doświadczenie pozwolą na szybsze i pełniejsze zrozumienie specyfiki naszego regionu, a udział w opracowaniu diagnozy przełoży się na stworzenie realnego i odpowiedzialnego strategicznego planu działań oświatowych na najbliższe 5 lat. Już wkrótce po podpisaniu umowy zaplanowane jest zdalne spotkanie z wykonawcą i wyznaczenie kolejnych etapów prac.