Umowy na drogi powiatowe podpisane

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner i Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali umowę w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dzięki dofinansowaniu Powiat zrealizuje drogową inwestycję pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 3002F ul. Garbarska w m. Kożuchów o wartości prawie 1 200 000 zł. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie, a połowę wkład własny. – W ramach tej inwestycji Powiat przebuduje drogę na odcinku o długości 615 m i szerokości 5,5 m – mówi Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak. – Dodatkowo powstanie 900 m chodnika, kanalizacja deszczowa, zatoki i przystanki.
Z terenu powiatu nowosolskiego umowy w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim podpisały również gminy: Nowa Sól na rozbudowę drogi w Lubieszowie, Otyń na przebudowę drogi w Modrzycy oraz Kożuchów na przebudowę drogi w Podbrzeziu Dolnym.