Umowa na remont drogi podpisana

We wtorek – 13 marca br. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner i Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim umowę na dofinansowanie zadania pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1052F w m. Studzieniec w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Szacunkowa wartość inwestycji to 3,5 mln zł, z czego dofinansowanie z budżetu wojewody stanowi 50 proc., drugie tyle to środki powiatowe.
fot. Lubuski Urząd Wojewódzki