Umowa na Miłaków podpisana, remont drogi ruszy w kwietniu

Od otwarcia ofert na przebudowę drogi powiatowej w Miłakowie minął dokładnie miesiąc. Dziś w Starostwie Powiatowym została podpisana umowa na realizację wartej blisko 5,3 mln zł inwestycji.

Przebudowa drogi powiatowej w Miłakowie to kolejna duża powiatowa inwestycja zaplanowana na ten rok. Jej wykonaniem zajmie się Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego w Głogowie. Firma zaproponowała w przetargu najkorzystniejszą cenę – 5 297 362,53 zł.

Pierwszy, nie ostatni?

W poniedziałek 1 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli Starosta Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali umowę na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowę drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków – Etap I”.

– To pierwszy etap przebudowy drogi w Miłakowie. Dlatego życzę nam wszystkim, żeby po zakończeniu tej inwestycji udało się zrealizować również etap drugi – podkreśla Starosta Iwona Brzozowska.

Prace mają rozpocząć się jeszcze w kwietniu.

Będzie chodnik i przystanek

Jeszcze w tym roku droga powiatowa w Miłakowie będzie przebudowana na odcinku około 1,6 km od drogi wojewódzkiej (była DK3) w kierunku miejscowości Wierzbnica. Zostanie wykonane poszerzenie jezdni do 6 metrów oraz wybudowany jednostronny chodnik o szerokości 2 metrów. Ponadto w ramach inwestycji zostaną przebudowane dwa skrzyżowania z drogami gminnymi, wybudowana zatoka autobusowa oraz wykonane odwodnienie drogi wraz z przebudową rowów.

„Przebudowa drogi nr 1032F w miejscowości Miłaków – Etap I” realizowana jest przez Powiat Nowosolski we współpracy z Gminą Nowe Miasteczko.