Umowa na komputery podpisana

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli została podpisana umowa z firmą Para Bis, która dostarczy komputery dla wychowanków rodzin zastępczych oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie. Sprzęt trafi do dzieci i młodzieży na początku września.

Uczniowie naszego powiatu otrzymają 75 komputerów oraz 33 urządzenia wielofunkcyjne. Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Powiat Nowosolski otrzymał na ten cel 253 365 zł.

W środę 26 sierpnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli została podpisana umowa z firmą Para Bis Pawła Kucharskiego na dostawę sprzętu.

– We wrześniu pierwsze komputery trafią do wychowanków rodzin zastępczych i placówek. Sprzęt zostanie przekazany po podpisaniu umowy użyczenia – zapowiada Aldona Porczyńska-Nalewajko, dyrektor PCPR.

Zgodnie z założeniami projektu komputery i urządzenia wielofunkcyjne otrzymają wychowankowie 49 rodzin zastępczych oraz 4 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie.