Umowa na rozbudowę drogi podpisana

Dziś – 25 maja – w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Lubuskiego Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak wraz ze Skarbnik Powiatu Ewą Matylą oraz Wicestarostą Przemysławem Ficnerem podpisali umowę na inwestycję dot. rozbudowy drogi powiatowej nr 1022F w miejscowości Jesiona. Projekt złożony przez Powiat Nowosolski znalazł się na trzecim miejscu (na 120 samorządów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów) listy rankingowej operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowana wartość inwestycji to 1.900.000,00 zł brutto, z czego poziom dofinansowania wynosi 63,63%. Rozbudowa rozpocznie się pod koniec tego roku, a termin zakończenia planowany jest na grudzień 2017 r.
To kolejna droga na terenie Powiatu Nowosolskiego, która zostanie wyremontowana. Przypomnijmy, że tylko w tym roku do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zakwalifikowały się dwie drogi: w Bytomiu Odrzańskim oraz droga Lubieszów-Studzieniec.