Umowa na Kamienną podpisana, teraz czekamy na… biegaczy

Dziś została podpisana umowa na przebudowę ul. Kamiennej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską w Nowej Soli. Termin rozpoczęcia inwestycji jest jednak uzależnione od… Biegu do Pustego Grobu.

Blisko 4,2 mln zł będzie kosztowała przebudowa ul. Kamiennej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zielonogórską w Nowej Soli. Inwestycja jest realizowana we współpracy z miastem Nowa Sól. 50 procent dofinansowania Powiat pozyskał z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudową zajmie się konsorcjum firm SOWA R.J.K. z Nowej Soli i Budownictwo Drogowo-Sanitarne FUCHS z Głogowa.

Najpierw bieg, potem remont?

W poniedziałek 1 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska, Wicestarosta Waldemar Wrześniak oraz Skarbnik Powiatu Ewa Matyla podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia. Wykonawca jest już gotowy do rozpoczęcia prac. Jednak Powiat uzależnia rozpoczęcie inwestycji od Biegu do Pustego Grobu.

22 kwietnia odbędzie się VII edycja biegu. W wydarzeniu weźmie udział blisko tysiąc osób. Starostwo wydało już pozwolenie na przebieg trasy m. in. ul. Kamienną, która ma być remontowana. W najbliższy dniach ma zapaść decyzja, czy możliwe będzie rozpoczęcie prac już teraz i prowadzenie ich tak, aby nie powodowały utrudnień dla biegaczy. Starostwo nie wyklucza jednak możliwości, że przekaże plac budowy wykonawcy dopiero po 23 kwietnia.

Funkcjonalnie i bezpiecznie

Przypomnijmy, projekt przebudowy obejmuje przebudowę ul. Kamiennej na długości 800 m. W obrębie inwestycji znajdują się dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi – ul. Zielonogórska i Zamiejska oraz dziewięć skrzyżowań z ulicami gminnymi.

W ramach przebudowy powstanie oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, chodniki oraz zatoka postojowa przy kościele. Warto podkreślić, że inwestycja ma również zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi, dlatego skrzyżowanie ulic Kamienna – Sobieskiego – Wiejska zaprojektowano jako wyspę wyniesioną. Również przejście dla pieszych w obrębie kościoła będzie miało formę wzniesienia.

Prace mają potrwać do końca października 2019 roku.