Ukończona droga Nowe Żabno-Drwalewice

Przebudowa drogi powiatowej Nowe Żabno – Drwalewice to kolejna ukończona inwestycja drogowa Powiatu Nowosolskiego. Przebudowa odcinka drogi o długości 3,5 km objęła wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o szerokości 6 m, wykonanie poboczy, korektę skrzyżowań oraz zjazdów. Wykonane zostało wyprofilowanie rowów przydrożnych, nawierzchni zjazdów, oraz korekta skrzyżowań z drogą gminną i powiatową. Powstał również odcinek chodnika – ok. 30mb w miejscowości Nowe Żabno. Wartość zadania to 4.042.672,70 zł. Powiat Nowosolski pokrywa 50 proc. kosztów przy współfinansowaniu z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Pozostała część kosztów pochodzi z budżetu Gminy Kożuchów i Gminy Nowa Sól.