Uczniowie „piątki” na zagranicznych praktykach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie od roku 2015 organizuje zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów Technikum w ramach projektu „Brytyjskie doświadczenia zawodowe”, realizowanego ze środków Programu Erasmus+.
Dotychczas dzięki realizacji projektu 40 uczniów w zawodach technik informatyk oraz technik spedytor wyjechało na 4-tygodniowe praktyki do Wielkiej Brytanii.

W latach 2015 – 2016 młodzież odbywała praktyki zawodowe w miejscowości Londonderry. Tegoroczni praktykanci, w okresie 10.03-10.04 zdobywają doświadczenia praktyczne oraz doskonalą się zawodowo w miejscowości Belfast.

Projekt, którego całkowity koszt dofinansowania wyniósł 101 849.00 euro, w pełni pokryty jest ze środków Programu Erasmus+. Termin zakończenia realizacji projektu zaplanowany został na 01.06.2017 roku.

Praktyki uczniowskie odbywają się zgodnie z wybranym przez młodzież kierunkiem nauczania. Dzięki uczestnictwu w praktykach zawodowych poza granicami kraju każdy z uczniów uczęszcza na kursy językowe oraz ma możliwość doskonalenia swojego warsztatu, zdobywając przy tym wiedzę i cenne umiejętności, których mógłby nie mieć szans pozyskać na praktykach krajowych. Ponadto istotnym jest fakt, że dzięki pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach nasi uczniowie praktykując mogą w sposób znaczący podnieść poziom znajomości języka angielskiego, usprawnić umiejętność pracy w zespole międzynarodowym oraz nauczyć się samodzielności i odpowiedzialności.

Wyjazd to nie tylko praca, to także rozrywka i kontakt z kulturą. Dowodem na to są weekendowe wycieczki naszych uczniów zorganizowane celem zapoznania się z ciekawymi zakątkami Irlandii Północnej, które posiadają swoja burzliwą historię.

Wszystkie nabyte w ramach praktyki zagranicznej umiejętności i kompetencje naszych uczniów zostaną potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność, który to dokument stanowić będzie na drodze do kariery zawodowej unikatowy załącznik CV.