Uczniowie oznakują 140 km tras rowerowych

Rowerowe wycieczki z aplikacją? A może wolicie kierować się oznaczeniami na trasach? Dla miłośników drugiego rozwiązania mamy dobrą wiadomość – młodzież przygotowuje oznakowanie najpopularniejszych tras alternatywnych ścieżki „Kolej na rower”.

Podczas warsztatów uczniowie poznali metody znakowania Projekt realizowany jest w ramach transgranicznej współpracy uczniów z Polski i Niemiec. Młodzież spotkała się już na warsztatach, podczas których uczniowie poznawali zasady znakowania szlaków turystycznych z użyciem znaków malowanych, tabliczek i słupków. Omówiono także trasy rowerowe wokół ścieżki „Kolej na rower”.

Młodzież bardzo zaangażowała się w ten projekt. Elementem wspólnych warsztatów była wyjazd na ścieżkę rowerową i dawny most kolejowy nad Odrą w miejscowości Stany, który zrobił na naszych partnerach z Niemiec duże wrażenie.

Część warsztatowa odbywała się w mniejszych grupach, które opracowywały schematy oznakowania szlaków, miejsca umieszczenia tabliczek w terenie.

W terenie młodzież mogła ocenic trasy – Kolejne spotkanie partnerów z Polski i Niemiec ma się odbyć we wrześniu podczas Europejskiego Dnia bez Samochodu w Powiecie Nowosolskim. Wtedy właśnie planowane jest oficjalne otwarcie oznakowanych przez młodzież tras. Młodzież wybierze się na wspólną wycieczkę rowerową wybraną trasą i będzie miała okazję poznać lokalne zabytki architektury oraz walory przyrodnicze – zapowiada Katarzyna Dzieńdziura, naczelnik Wydziału Inwestycji i Promocji.

Działania związane z oznakowaniem tras realizowane są w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim – rowerem przez powiat nowosolski”. Współpraca młodzieży z Polski i Niemiec jest okazją do integracji, edukacji regionalnej oraz zwiększenia atrakcyjności turystycznej pogranicza polsko-niemieckiego.

logotypy projektu