Uczniowie i nauczyciele z Elektryka podsumowali kolejny międzynarodowy projekt Erasmus+

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego – konferencja podsumowująca projekt CKZiU Elektryk w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu było dostosowanie standardów i jakości kształcenia do potrzeb międzynarodowego rynku pracy. Uczestnicy projektu skupili się na trzech kluczowych aspektach:

  • Łączenie i różnorodność
  • Działania nienaruszające równowagi ekologicznej i odpowiedzialność za środowisko
  • Edukacja cyfrowa w nauczaniu.

Dzisiejsza konferencja była okazją do podsumowania zrealizowanych działań, przedstawienia rezultatów projektu oraz podziękowania uczestnikom i partnerom.

– „Dziękuję bardzo nauczycielom i dyrekcji za realizację tego projektu. Dzięki Państwa zaangażowaniu uczniowie mają szansę na pogłębienie swoich kompetencji zawodowych i zdobywanie międzynarodowych doświadczeń. Mam nadzieję, że działania w ramach projektu będą kontynuowane” – podkreśla Członkini Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik.

W konferencji podsumowującej projekt uczestniczyli także przedstawiciele Firmy Systema z Drezna, w której młodzi programiści realizowali dwutygodniowe praktyki, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoły Podstawowej nr 6, Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli oraz młodzież.

Projekt Erasmus+ realizowany przez CKZiU Elektryk to doskonały przykład, jak międzynarodowa współpraca i wymiana doświadczeń mogą wzbogacić lokalne inicjatywy edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników, uczniowie zdobyli nowe umiejętności i wiedzę, które pomogą im sprostać wymaganiom współczesnego rynku pracy.