Uczniowie Elektryka pojechali do Fürstenwalde uczyć się nowoczesnych technologii

Podczas stażu uczniowie Elektryka realizują różne zadaniaUczniowie CKZIU “Elektryk” w Nowej Soli od 17.04.2023 realizują dwutygodniowy staż w WSA Spree-Havel w Fürstenwalde. Grupa 29 uczniów technikum reklamy, budownictwa, technikum informatycznego, elektrycznego i mechatronicznego w ramach mobilności doskonalić umiejętności stosowania nowoczesnych technologii.

Każdy dzień stażu uczniowie rozpoczynają od brain storming  i ustalenia wspólnej linii realizacji zadań projektowych. Uczniowie klas technikum reklamy na stażu zagranicznym projektują foldera z uwzględnieniem kierunków kształcenia w Polsce i w Niemczech i z uwzględnieniem możliwości osób z niepełnosprawnościami. Zaprojektują okładkę do foldera oraz rozpoczną pracę nad zaprojektowaniem plakatów promujących ten folder. Uczniowie technikum mechatronicznego na stażu zagranicznym w Fürstenwalde wykonują ławeczkę z zastosowaniem zasad i techniki recyklingu. Uczniowie technikum informatycznego pracują nad rozbudową strony internetowej dobierając grafiki i materiał zdjęciowy. Utworzą platformę promowania innowacji w języku polskim i niemieckim. Uczniowie technikum budownictwa na stażu zagranicznym w  Fürstenwalde wykonują prace inwentaryzacyjne oraz opracowują koncepcję modernizacji budynku. Pracują również nad opracowaniem programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców, który zostanie wdrożony i pilotażowo zrealizowany w 2025 roku. W programie zostaną opisane zadania z zakresu praktycznej wiedzy na temat tego, jak wykorzystywać narzędzia nowoczesnej technologii do uatrakcyjnienia procesu nauczania i lepszego motywowania uczniów klas budowlanych i elektrycznych. Uczniowie technikum elektrycznego razem z uczniami technikiem budownictwa opracowują założenia i cele programu transgranicznego szkolenia elektryków i budowlańców.

Uczniowie Naszej szkoły na stażu w WSA Spree-Havel w Fürstenwalde wspierani są merytorycznie przez swoich opiekunów. Opiekunami projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943 jest Pani Marcin Chciuk, Pani Agnieszka Schuster i Pani Agnieszka Kędzierska – Skórska.

Staż zagraniczny uczniów CKZIU “Elektryk” w Nowej Soli w programie ERASMUS+, projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000063943