Uczciliśmy pamięć Powstańców

W poniedziałek przy Pomniku Bohaterów Walk o Polskę w Nowej Soli odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego.

W uroczystości wzięła udział delegacja Starostwa Powiatowego w Nowej Soli na czele z wicestarostą Waldemarem Wrześniakiem. Kwiaty pod pomnikiem złożyli również radni miejscy, przedstawiciele służb mundurowych, szkół, instytucji i stowarzyszeń.

16 lutego 1919 roku zostało podpisane porozumienie w Trewirze. Tym samym zakończyło się trwające od 27 grudnia 1918 roku Powstanie Wielkopolskie. Pamięć o tamtych wydarzeniach i ich uczestnikach jest wciąż żywa. Pamięć bohaterów pielęgnowana jest również w Powiecie Nowosolskim, gdzie po II Wojnie Światowej zamieszkało wielu z nich, m.in. na cmentarzu przy ul. Wandy znajduje się obelisk poświęcony Powstańcom.