Uczcili 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak, Wicestarosta Przemysław Ficner oraz Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Suski złożyli wczoraj kwiaty pod krzyżem przy kościele pw. Św. Antoniego w Nowej Soli. W ten sposób uczcili obchody XXXV rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Uroczystość zorganizowała Powiatowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. Złożenie kwiatów poprzedziła msza św. i poświęcenie tablicy upamiętniającej śp. o. Ryszarda Ślebodę.