UCHWAŁA NR 38/2020 ZARZĄDU POWIATU NOWOSOLSKIEGO z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do opracowania “Polityki oświatowej Powiatu Nowosolskiego – strategia na lata 2021-2026”.