Tydzień kariery w “Piątce”

W miesiącu listopadzie, w ramach II edycji Tygodnia kariery szkoła gościła uczniów klas trzecich kożuchowskiego gimnazjum. Również w tegorocznym wydaniu lekcji otwartych nauczyciele przedmiotów zawodowych przy współudziale uczniów klasy I Technikum logistycznego oraz IV Technikum spedycyjnego przygotowali ciekawe zajęcia dla zaproszonych gości. Planowanie kariery, czyli jaki zawód wybrać… było mottem przewodnim zajęć tematycznych dla gimnazjalistów. Młodzież gimnazjalna miała doskonałą sposobność na zapoznanie się nie tylko z ofertą edukacyjną w obszarze kierunków technik logistyk, spedytor i informatyk, ale także na bliższe poznanie specyfiki proponowanych zawodów. Celem priorytetowym przygotowanych lekcji otwartych było przedstawienie atrakcyjnej ścieżki kształcenia zawodowego, którą jest niewątpliwie nauka w technikum, pomoc w określeniu preferencji zawodowych uczestników oraz wsparcie młodzieży w wyborze ciekawych kierunków kształcenia. W obszarze przedmiotów logistyczno – spedycyjnych panie Joanna Dudek oraz Małgorzata Antosik wyszły z propozycją zajęć mających na celu ukazanie charakterystyki zawodu logistyka i spedytora oraz wskazanie na zakres obowiązków i zadań wynikających z kompetencji zawodowych w/w profesji. Gimnazjaliści mieli okazję zmagać się z typowymi zadaniami logistyka oraz spedytora w przedsiębiorstwie, takimi jak formowanie paletowej jednostki ładunkowej, czy obliczanie czasu pracy kierowcy. Uczestnicy zajęć mogli także sprawdzić poziom posiadanych kompetencji w zakresie pracy zespołowej poprzez aktywny udział w zadaniach wymagających zdolności organizacyjnych i kreatywności. Ciekawa forma warsztatowa lekcji ukazała młodzieży namiastkę zajęć, w których przyjdzie im uczestniczyć, gdy zdecydują się wstąpić w szeregi naszej społeczności szkolnej, do czego ich gorąco zachęcamy. Podobnie w atmosferze aktywności i dobrej zabawy poprowadzone zostały lekcje otwarte zaaranżowane przez nauczycieli przedmiotów informatycznych pana Marcina Wojciechowskiego oraz pana Adama Stelmaszyka przy wsparciu uczniów klasy I Technikum informatycznego. W obszarze oferowanych zadań nie zabrakło gier logicznych, programowania robotów oraz bliższego poznania platformy Arduino. Podczas “potyczek” z Arduino, niektórym zaproszonym gościom udało się nie tylko wykonać podstawowe zadania tj. programowanie zapalania diod LED, lecz także poprawnie odczytać temperaturę, czy wilgotność z otoczenia. Oprócz tego młodzież dowiedziała się, jak działa router oraz jak dokonać jego konfiguracji pod względem bezpieczeństwa. Nauka przez aktywność i zabawę z elementami rywalizacji odgrywa obecnie istotną rolę w procesie edukacji. Połączenie umiejętności myślenia komputacyjnego przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów jest bardzo pożądane przez pracodawców, którzy niejednokrotnie wymagają od swoich pracowników szybkiego, nieszablonowego myślenia. W ocenie organizatorów przedsięwzięcia proponowana czynna forma spotkania z oferowanymi przez naszą szkołę zawodami przyniesie gimnazjalistom korzyści nie tylko w postaci wyboru profesji, lecz także pomoże
im zdiagnozować swoje umiejętności społeczne. W ramach Tygodnia kariery zorganizowane zostało również dla uczniów klasy maturalnej spotkanie z doradcami zawodowymi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z Nowej Soli. Podczas spotkania 12 osobowa grupa uczniów wykonywała testy preferencji zawodowych. Kwestionariusz miał uczniów wspomóc w dokonaniu wyboru kierunku kształcenia i planowania rozwoju dalszej kariery zawodowej.