Tunel pod „Odrzanką” ze wsparciem Powiatu

Budowa tunelu pod przejazdem kolejowym na ul. Wojska Polskiego w Nowej Soli i przejścia pieszo-rowerowego na ul. 1 Maja to ogromna inwestycja, do której przygotowuje się Miasto Nowa Sól. Na sierpniowej sesji Radni Powiatu Nowosolskiego podjęli uchwałę w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania w tym zakresie.

Temat budowy tunelu pod Odrzanką w Nowej Soli był poruszany na ostatniej sesji i komisji wspólnej Rady Powiatu Nowosolskiego. Oba samorządy już wcześniej deklarowały chęć współpracy w ramach realizacji tej ważnej dla mieszkańców całego powiatu inwestycji, jednak obowiązujące porozumienie wymagało weryfikacji.

Współpraca

Na sierpniowej sesji Radni 15 głosami przyjęli uchwałę w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego w mieście w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Matejki, Sienkiewicza, Grota Roweckiego, Waryńskiego i Zjednoczenia na potrzeby związane z budową tunelu w Nowej Soli” oraz uporządkowania na potrzeby inwestycji sieci dróg. 6 Radnych wstrzymało się od głosu.

Szacowany koszt całego zadania to blisko 90 mln zł. Realizacja przez Gminę Nowa Sól Miasto tej wielomilionowej inwestycji nie będzie możliwa bez szerokiego wsparcia finansowego.

Miasto chce pozostać na ten cel środki zewnętrze z programów rządowych i unijnych. W latach 2023 – 2027 wsparcie finansowe w ramach wzajemnej współpracy przekaże również Powiat. Kwota ujęta we wzajemnym porozumieniu to 5 mln zł.

Płynna komunikacja

W ramach zadania, do którego realizacji przygotowuje się Miasto, ma powstać tunel dostosowany do ruchu samochodów, pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz przejście pieszo-rowerowa na ul. 1 Maja, w planach jest wyznaczenie również dwóch przystanków kolejowych na nowosolskich strefach. W zamian mają być zlikwidowane 4 przejścia kolejowe.

Obecny na komisji wspólnej Prezydent Nowej Soli Jacek Milewski podkreślał, że jest to inwestycja, której zasadność trzeba oceniać patrząc w przyszłość. Po modernizacji Odrzanki ruch kolejowy będzie jeszcze większy, przejścia kolejowe w mieście będą zamknięte ok. 10-12 godzin na dobę. To spowoduje utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców całego powiatu.