Tu można się kąpać

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli w oparciu o bieżącą ocenę jakości wody informuje, że woda jest przydatna do kąpieli w zbiorniku wodnym “Glinianka” w Kożuchowie przy ul. Moniuszki, gm. Kożuchów, pow. nowosolski. Miejsce to jest organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie. Szczegółowe informacje o kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli można uzyskać w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowej Soli.