Trzy nowoczesne pracownie dla logistyków ze Spożywczaka

Logistyk to nowoczesny zawód, którego trudno uczyć się tylko z książek. Dlatego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli powstały trzy świetnie wyposażone pracownie dla uczniów technikum logistycznego.

Już od 15 lat w ZSP nr 4 w Nowej Soli zawodu uczą się młodzi logistycy. To nowoczesny zawód, który daje perspektywy pracy w wielu przedsiębiorstwach i instytucjach. Jednak nie da się go nauczyć jedynie z książek.

M jak magazyn

– Często jeździmy do firm na strefie, żeby zobaczyć, w jakich warunkach pracują profesjonaliści. Teraz podobne warunki mamy w szkole – przyznaje uczennica trzeciej klasy Julia Grzegorek. – Choć nasz magazyn jest kilka razy mniejszy, to przypomina te, które widzieliśmy w zakładach pracy – dodaje jej kolega Piotr Otto.

W ramach projektu, który realizuje Powiat Nowosolski, w szkole powstał magazyn z profesjonalną bramką magazynową, wózkiem paletowym ręcznym, wagą samochodową, modelami suwnic, dźwigów, wózka widłowego oraz samochodów do transportu np. zwierząt, śmieci itp. W szkolnej pracowni znalazła się nawet odzież ochronna – kaski, rękawice, ubranie, buty.

M jak multimedia

Młodzież pracuje również na nowych komputerach i laptopach ze specjalistycznym oprogramowaniem. A zajęcia teoretyczne nauczyciele urozmaicają dzięki nowoczesnym tablicom multimedialnym czy zestawom szkoleniowym do rozwiązywania zadań transportowo-logistycznych.

Warto podkreślić, że to kolejny projekt, dzięki któremu doposażamy pracownie w ZSP nr 4. Uczniowie Spożywczaka mają już do dyspozycji nowoczesną pracownię gastronomiczną wraz z salą obsługi oraz pokoje hotelowe.

Nowoczesny sprzęt, który trafił do czterech szkół Powiatu Nowosolskiego został kupiony dzięki programowi „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 8 Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT.

ZSP nr 4 doposażono m .in. w:

  • bramkę magazynową RFID
  • wagę paletową
  • tachograf cyfrowy
  • projektor multimedialny
  • komputery stacjonarne i laptopy