Trzeba wzmocnić bioasekurację w gospodarstwach

Rozpoczęcie się prac polowych oraz pojawienie mchu może wpłynąć na nasilenie występowania ognisk ASF. Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców o wzmocnienie bioasekuracji i zgłaszanie przypadków zachorowań u świń.

W związku z przypadkami ASF u dzików oraz ogniskiem ASF u świń sytuacja epizootyczna w powiecie nowosolskim jest niekorzystna. Prace polowe oraz pojawienie się mchu w lasach może sprzyjać występowaniu kolejnych ognisk choroby. Dlatego Powiatowy Lekarz Weterynarii zwraca się z apelem do hodowców o bezwzględne przestrzeganie i wzmocnienie bioasekuracji przy utrzymaniu świń.

Należy również zgłaszać do lekarzy weterynarii każdy przypadek zachorowań świń oraz do PIW, wójtów, burmistrzów, policji każdego przypadku zachorowań świń, w którym można podejrzewać ASF.

Jeśli gospodarstwo nie jest w stanie spełnić przepisów prawnych dotyczący bioasekuracji ze względów ekonomicznych lub strukturalnych, technicznych, organizacyjnych należy pilnie rozważyć celowość utrzymania świń. Gospodarstwa, które dobrowolnie zaprzedaną utrzymywania świń może ubiegać się o rekompensatę z budżetu państwa

Powiatowy Lekarz Weterynarii podkreśla, że gospodarstwom, które nie spełniają wymogów bioasekuracji, nie przysługuje odszkodowanie w przypadku wystąpienia ASF u świń.