Trwają przygotowania do partnerskich inwestycji

Przebudowa drogi Czasław – Książ Śląski oraz budowa obwodnicy Konradowa to dwie inwestycje, które Powiat Nowosolski realizuje w partnerstwie z Gminą Otyń. W czwartek Starosta Iwona Brzozowska oraz kierownikiem Powiatowego Zarządu Dróg Wiesław Staruch spotkali się z Burmistrz Otynia Barbarą Wróblewską i z inspektorem ds. budownictwa i inwestycji Małgorzatą Naumowicz, aby omówić aktualne działania związane z realizowanymi wspólnie inwestycjami.

Spotkanie Starosty z Burmistrz OtyniaGmina Otyń zleciła wykonanie dokumentacji drogi Czasław– Książ Śląski. Trwają prace projektowo-kosztorysowe oraz kompletowanie niezbędnych pozwoleń. Po zakończeniu tego etapu poznamy zakres i koszt przebudowy, będzie mogli również określić udział finansowy partnerów tej inwestycji. Zadanie ma być realizowane w partnerstwie przez: Nadleśnictwo Nowa Sól, Gminę Otyń i Powiat Nowosolski.

2,3 km droga łączy dwie gminy. Dla mieszkańców Gminy Otyń stanowi również alternatywny dojazd na trasę w kierunku Zielonej Góry. Drogę wykorzystują również pracownicy Zakładu Usług Leśnych.

Podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli rozmawiano również o budowie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa wraz z budową przyległego układu drogowego. Na ukończeniu są prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Jeszcze w tym roku planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie do drugiego etapu budowy obwodnicy Konradowa.