Trwa nabór do szkół. Zostały opublikowane listy osób zakwalifikowanych

posiedzenie zarządu z udziałem dyrektorów szkół737 absolwentów podstawówek złożyło dokumenty do szkół Powiatu Nowosolskiego. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji w czwartek 22 lipca w samo południe uczniowie dowiedzą się, czy zakwalifikowali się do wybranej szkoły.

– Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Nowosolskiego zapadła decyzja, co do liczby oddziałów oraz kierunków kształcenia. Bazą wyjściową były dane dotyczące liczby kandydatów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat po zamknięciu jednego z etapów naboru – dostarczenie kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia – poinformowała Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska.

  • LO – 5 oddziałów
  • CKZiU Elektryk – liceum mundurowe – 1 oddział, technikum – 7 oddziałów
  • ZSP nr 2 – szkoła branżowa – 4 oddziały
  • ZSP nr 4 – techniku – 4 oddziały
  • ZSP nr 5 w Kożuchowie – technikum – 1 oddział, szkoła branżowa – 1 oddział

W tym roku największym zainteresowaniem cieszą się kierunki: logistyk, informatyk, programista, mechatronik, ekonomista, technik reklamy, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, a także technik żywienia i usług gastronomicznych, organizacji turystyki, fotografii i multimediów.

Ostateczne listy zostaną ogłoszone 2 sierpnia, po dostarczeniu przez osoby zakwalifikowane oryginałów dokumentów.

Harmonogram rekrutacji - najważniejsze daty