Trudny wybór Ósmoklasistów

Wiadomo jest, że w życiu trzeba mierzyć siły na zamiary. To niezwykle ważne, gdy trzeba dokonywać trudnego wyboru swojej drogi zawodowej w wieku 14 czy 15 lat. Niestety Ósmoklasiści są stawiani przed takim dylematem.

Spotkanie doradców zawodowych w ZSP 2 O wsparciu uczniów klas ósmych toczyły się rozmowy w czasie III Konferencji Doradców Zawodowych Szkół Podstawowych Powiatu Nowosolskiego „Porozmawiajmy o przyszłości – szkoła branżowa szansą na lepsze jutro”, która zorganizowana została przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „Nitki” w Nowej Soli 15 grudnia 2021 r. z udziałem Sylwii Wojtasik Członka Zarządu Powiatu Nowosolskiego.

Gościli na niej doradcy z Otynia, Lubieszowa, Lubięcina, Przyborowa, Siedliska oraz szkół nowosolskich. Nie zabrakło także przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli z dyrektorami na czele oraz dyrektora nowosolskiego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości, a także przedstawicieli lokalnych pracodawców.

Pojawiło się wiele pomysłów na wsparcie młodzieży. Rokrocznie wszyscy ósmoklasiści badani są przez pracowników poradni. Ponieważ jest problem z przekazem informacji dla rodziców, wypracowany zostanie odpowiedni dokument dający możliwość zapoznania się z wynikami badań przez zainteresowanych poza murami poradni, co jest nowością w zakresie działań wspierających.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele szkół, PUP, cechu rzemiosł oraz poradniDużo miejsca poświęcone zostało reformie szkolnictwa zawodowego. Wszyscy gremialnie stwierdzili, że nadal społeczeństwo nie ma informacji na temat branżowej szkoły I i II stopnia będących doskonałą alternatywą dla klas technikum, których, co wykazała opracowana przez Uniwersytet Zielonogórski Diagnoza stanu edukacji Powiatu Nowosolskiego, nie kończy na naszym terenie 30% zapisanych uczniów. Szkolnictwo branżowe daje szansę dla młodzieży ze słabszymi wynikami na solidne i efektywne wykształcenie zawodowe z perspektywą matury i studiów. – Tak ważna jest współpraca szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wzajemne wsparcie i rozmowy, by osiągnąć jeden wspólny cel, którym są doskonale i świadomie wykształcenie młodzi ludzie – dodała na zakończenie Członek Zarządu Sylwia Wojtasik.

Spotkanie na pewno będzie kontynuowane w postaci kwartalnych działań w obrębie szerokiego doradztwa zawodowego i wspierania pracowników szkół podstawowych w tym zakresie.