Trudności w kontakcie telefonicznym

W związku z przeprowadzką Zarządu Powiatu oraz części wydziałów Starostwa do nowej siedziby i związaną z tym koniecznością przeniesienia łączy telekomunikacyjnych informujemy, że w dniach 24-27 kwietnia br. występować będą trudności w kontakcie telefonicznym (w tym fax) z sekretariatem, Biurem Rady, Biurem Obsługi Interesantów, Powiatowym Konserwatorem Zabytków, Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, kadrami oraz Wydziałem Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji. Przepraszamy za utrudnienia.