Transgraniczny akcent podczas Święta Bzów

Już od kilku lat Święto Bzów w Siedlisku jest wzbogacane o transgraniczny element promujący polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe na terenie przygranicznym.
W tym roku było podobnie, ponieważ Powiat Nowosolski jako główny beneficjent polsko-niemieckiego projektu pt. „Dziedzictwo Schönaichów – kultywowanie dawnych tradycji na pograniczu polsko-brandenburskim”, wspólnie ze Szkołą Języka i Kultury Dolnych Łużyc z Cottbus przeprowadził warsztaty artystyczne, w tym: garncarskie, teatralne, rękodzieła artystycznego (tzw. Ludowych lalek „motanek”), bębniarskie oraz malarskie.
W projekcie udział wzięło 30 uczestników z Polski i Niemiec, którzy przy okazji mogli zwiedzić kompleks zamkowo-pałacowy w Siedlisku. Uczestnicy jak co roku byli oczarowani miejscem i zadowoleni z warsztatów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz ze środków budżetu państwa.