Termin na zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu to znowu tylko 30 dni!

Wydział Komunikacji nowosolskiego starostwaInformujemy, że od dnia 1 lipca 2023 r. aby uniknąć kary administracyjnej wynikającej z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy dokonać:

  • rejestracji pojazdu używanego sprowadzonego z innego kraju Unii Europejskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,
  • zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju w terminie 30 dni od dnia jego nabycia lub zbycia.

W związku z odwołaniem z dniem 1 lipca 2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 – przywrócony zostaje termin 30-dniowy na wykonanie powyższych czynności.

Zbycie lub nabycie pojazdu można zgłosić osobiście lub poprzez pełnomocnika w Wydziale Komunikacji w pokoju nr 5 bez konieczności dodatkowego umawiania się na wizytę.

Jednocześnie przypominamy, że zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju można   również dokonać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP lub strony: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zbycie-lub-nabycie-pojazdu-na-przyklad-sprzedaz-kupno-darowizne

W przypadku braku podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu wraz z kopią umowy można przesłać tradycyjną pocztą.

W przypadku rejestracji pojazdu prosimy o umówienie wizyty w Wydziale Komunikacji pod numerem telefonu – 68 4586714 lub za pomocą poczty elektronicznej – komunikacja@powiat-nowosolski.pl