Tarcza antykryzysowa w Powiecie Nowosolskim. Można już składać wnioski

W związku z epidemią koronawirusa wielu lokalnych przedsiębiorców znalazło się w trudniej sytuacji ekonomicznej. Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli rozpoczął już nabór wniosków dla przedsiębiorców z naszego powiatu.

– Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli wnioskował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o kwotę ok 5,5 mln złotych na pomoc nowosolskim przedsiębiorcom i taka została mu ostatecznie przyznana – poinformowała Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska. Trwa nabór wniosków do 3 programów:

O pożyczkę do 5 tys. zł może się starać przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników. Pieniądze można przeznaczyć na pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności. Wnioski można składać od 7 kwietnia.

– Już w pierwszym tygodniu od uruchomienia programu wnioski do nowosolskiego urzędu pracy złożyło 78 przedsiębiorców. Dziennie urząd otrzymuje ok. 15 nowych – zaznacza Członek Zarządu Powiatu Sylwia Wojtasik.

  • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – https://bit.ly/2Vtol46

Z dofinansowania mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które wykażą co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych w ciągu 2 miesięcy. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników i/lub należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Wnioski można składać od 14 kwietnia.

  • nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników – https://bit.ly/2XEhIhY

O dofinansowanie części kosztów działalności mogą się starać jednoosobowe firmy, które odnotowały spadek obrotów w ciągu 2 miesięcy.

Wnioski można składać do urzędu pracy w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia naboru (15 kwietnia).

Wnioski należy składać:
     – w wersji elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl  (tarcza antykryzysowa) – wersja zalecana,
     – w wersji papierowej poprzez operatora pocztowego lub bezpośrednio w urzędzie do skrzynki          podawczej  (w godzinach 7.00 -14.00) umieszczonej przed wejściem do urzędu pracy.