Tablica poświęcona dyrektorowi “Elektryka” A. Wilasowi

W piątek – 14 października br., w budynku D Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” odsłonięto tablicę poświęconą byłemu dyrektorowi tej szkoły, nauczycielowi i uczniowi Adamowi Wilasowi. W uroczystości wziął udział Wicestarosta Nowosolski Przemysław Ficner, a także rodzina A. Wilasa, jego koledzy ze szkoły oraz obecny dyrektor Grzegorz Königsberg, nauczyciele i uczniowie. Imię Adama Wilasa otrzymał cały blok dydaktyczny, w którym znajdują się pracownie do nauki przedmiotów zawodowych. Po uroczystości zgromadzeni udali się na cmentarz w Rudnie, aby zapalić znicze przy grobie p. Adama.