Szkoły już przygotowują się do naboru

Wczoraj – 5 kwietnia br. Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Andrzej Ogrodnik spotkał się z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z terenu powiatu. Takie narady odbywają się cyklicznie po to, aby omówić na nich bieżące sprawy dotyczące placówek. Na spotkaniu omówiono zaplanowane jeszcze działania w ramach kampanii promocyjnej szkolnictwa, którą realizuje Powiat. Szkoły również bardzo aktywnie przygotowują się do naboru na rok szkolny 2017/2018. Pani Natalia Gawlita z Wydziału Inwestycji, Funduszy Pomocowych i Promocji Starostwa omówiła postępy w realizacji projektu pt, „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim”. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Bogumiła Sadowy omówiła szczegółowo zasady przygotowywania arkuszy organizacji pracy szkoły na nowy rok szkolny. A już za niecały miesiąc w szkołach odbędą się pożegnania uczniów klas maturalnych.