Szkolenie w ramach “Planu doskonalenia”

17 października 2017 r. odbyło się szkolenie będące projektem oznaczonym symbolem „A” z „Planu doskonalenia” wypracowanego przez zespół CAF i zatwierdzonego przez Starostę Nowosolskiego do realizacji. Tam sformułowano następujące projekty doskonalące do realizacji:
A. „Mierniki i Wskaźniki w praktyce zarządczej JST”.
B. „Mierniki i wskaźniki w zarządzaniu procesowym”.
C. „Podniesienie skuteczności systemu szkoleń i wewnętrznego przepływu wiedzy”.

Szkolenie prowadził Audytor, pan Janusz Baran, który wykład dotyczący mierników i wskaźników w JST połączył z wykładem dotyczącym analizy ryzyka: pojęć, metodologii i praktycznych aspektów.
Projekt „C” natomiast został zrealizowany wraz z ukazaniem się Zarządzenia nr 50/17 z 14 lipca 2017 roku, gdzie opracowany przez zespół CAF arkusz: „Karta oceny szkolenia” stał się załącznikiem do Regulaminu „podnoszenia kwalifikacji przez pracowników Starostwa”. W związku z realizacją projektów wynikłych z planu doskonalenia zatwierdzonego przez Starostę przechodzimy do ostatniego projektu „B”-„ Mierniki i wskaźniki w praktyce zarządczej -Karty procesów”. Jest to wypełnienie formalnego obowiązku, który wynika z przyjęcia metody CAF, ale jednocześnie przez to kontynuujemy wymagania kontroli zarządczej będącej konsekwencją wymagań ministra finansów. Dodatkowo spełniamy jedno z trzech podstawowych wymagań metody CAF, a mianowicie wdrażanie filozofii TQM (ciągłe doskonalenie). Do tej pory zrealizowaliśmy w tym obszarze Mapę Procesów, zidentyfikowaliśmy właścicieli procesów, których nazwaliśmy Liderami. Liderzy nazwali swoje procesy, określili ich zakres oraz uczestników. Ten zakres będziemy realizowali indywidualnie, to znaczy w każdej z jednostek organizacyjnych Starostwa. Będą to mini szkolenia – warsztaty, których efektem będą przyjęte mierniki dla zidentyfikowanych procesów. Całość planujemy zakończyć przed 20 grudnia br. Limituje nas w tym względzie zgłoszenie Starostwa do ponownego wydania poświadczenia stosowania jakości (pospolicie zwanego certyfikatem) wydawanego przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego- NIST.