Szansa na staż we Włoszech

Dziesięcioro uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu nowosolskiego w zawodzie technik ekonomista będzie mogło odbyć czterotygodniowy staż zawodowy we Włoszech. Umożliwia to realizacja projektu pt. „Staż zagraniczny szansą podniesienia mobilności zawodowej młodych ludzi na lokalnym i europejskim rynku pracy. Zasady zgłaszania znajdują się w regulaminie rekrutacji zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia Harmonia. W załączniku szczegółowy opis całego przedsięwzięcia.

[attachments template=small-list include=”7515″]