Święto pracowników socjalnych

Dzień Pracownika Socjalnego to okazja, żeby podziękować pracownikom socjalnym i osobom, które wspierają ich codzienną pracę. To oni są blisko mieszkańców, znają ich problemy i troski.

Pracownicy socjalni z WTZ, PCPR, DPS oraz COPOWStarosta Iwona Brzozowska oraz Członek Zarządu Sylwia Wojtasik spotkały się dziś z przedstawicielami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Soli, Powiatowego Centrum Pomocy-Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej w Kożuchowie oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie.

– Dzień Pracownika Socjalnego to tylko jeden dzień w roku, ale za Państwa pracę powinniśmy dziękować każdego dnia. Pracujecie na różnych flankach, bo wymagają tego zadania Powiatu. Nie jest to praca łatwa, towarzyszą jej ogromne emocje i ludzkie problemy, ale to co robicie jest bardzo potrzebne – mówi Starosta Iwona Brzozowska.

Spotkanie było okazją do przekazania podziękowań za trudną codzienną pracę O „naszych” pracownikach socjalnych wiele ciepłych słów mówiła również Członek Zarządu Sylwia Wojtasik, która współpracuje z jednostkami na co dzień: – Praca z ludźmi jest trudna, towarzyszą jej emocje, ale zawsze jestem pod wrażeniem tego, jak Państwo podchodzą do swoich obowiązków. Jesteście zaangażowani i gotowi do działania. Zawsze można na Was liczyć.