Świecą przykładem w Erasmusie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli jest przykładem dobrej praktyki województwa lubuskiego w realizacji projektów Erasmus+

W środę 26 lutego w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości, jakie dają programy takie jak „Erasmus+.

Nowe możliwości

Podczas spotkania poruszane były zagadnienia dotyczące aplikowania w programie Erasmus+ w roku 2020 w ramach działalności Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE. Poruszano także kwestie dofinansowania wyjazdów zagranicznych uczniów.  Nowe możliwości w tym zakresie daje oferta edukacyjna Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

SOSW ma się czym pochwalić

Oprócz wystąpienia ekspertów z FRSE z Warszawy przedstawione były dwa przykłady dobrych praktyk w realizacji projektów FRSE w programach Erasmus+ i PO WER w województwie lubuskim.

Zaproszenie od RPI, działającego przy Lubuskim Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, do zaprezentowania swojego dorobku w programie Erasmus+ otrzymał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Nowej Soli. Osiągnięcia placówki w programie Erasmus+ i sposób realizacji dwóch projektów w Akcji KA 101 Mobilność Kadry zaprezentowała Regina Smolin-Makuch, inicjatorka przystąpienia placówki do programu i koordynatorka grupy projektowej.