Stypendystka z Baczyńskiego

W miniony piątek gościem starosty Waldemara Wrześniaka była Agata Chorążyk – tegoroczna maturzystka Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli.

Podczas spotkania starosta W. Wrześniak gratulował A. Chorążyk wspaniałego wyniku maturalnego – 218 pkt oraz otrzymania stypendium na w ramach programu Stypendiów Pomostowych na rozpoczęcie studiów, realizowanego przez Collegium Polonicum w Słubicach oraz Powiat Nowosolski. A. Chorążyk, jako jedyna z naszego powiatu, znalazła się w gronie pięciu maturzystów, którzy na egzaminie dojrzałości uzyskali największą ilość punktów i otrzymali 5000 zł stypendium na rok akademicki 2015/2016. A. Chorążyk będzie kontynuowała naukę na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Starosta W. Wrześniak wyraził nadzieję, że stypendium ułatwi zdobywanie dalszej wiedzy, która w przyszłości pozwoli na realizację zawodowych aspiracji i marzeń Agaty oraz życzył przyszłej studentce wielu sukcesów w nauce. Podkreślił również, że wynik maturalny Agaty jest dowodem na to, że warto się uczyć w nowosolskich szkołach, w których poziom nauki jest równie wysoki jak w szkołach zielonogórskich.