Stypendia twoją szansą!

Każdy uczeń, który wybierze szkołę ponadgimnazjalną w Powiecie Nowosolskim ma szansę zdobyć stypendium. Jest ono wypłacane raz na semestr i można je przeznaczyć na własne potrzeby i przyjemności.
Dyrektor szkoły, do której uczęszcza dany uczeń, przyznaje trzy rodzaje stypendium: za wyniki w nauce; za wybitne osiągnięcia naukowe, np. konkursy, olimpiady; za szczególne osiągnięcia sportowe. Szczegóły określa regulamin dostępny w każdej szkole .
Dodatkowo uczeń z najwyższą średnią otrzymuje na zakończenie roku nagrodę „Absolwent Roku”. Jest to bardzo atrakcyjna nagroda rzeczowa od Starosty Nowosolskiego. Przyznawana jest najlepszemu absolwentowi każdej ze szkół w powiecie, z podziałem na dwa typy szkół: technika i licea oraz zasadnicze szkoły zawodowe.
Za pierwszy semestr roku szkolnego 2015/2016 przyznano w szkołach powiatu w sumie 54 stypendia. Starosta Nowosolski wręczył również nagrody rzeczowe siedmiu absolwentom liceum i technikum, którzy ukończyli szkoły pod koniec kwietnia.