Stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów

W ramach działalności Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, w tym roku odbędzie się kolejna edycja przyznawania stypendiów wybitnie uzdolnionym uczniom w wieku 10-17 lat, uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia kierowane są w pierwszej kolejności do tych zdolnych uczniów, którym warunki życiowe ograniczają możliwość dalszego rozwoju (sytuacja materialna, miejsce zamieszkania, sytuacja zdrowotna). Wnioski można składać w terminie od 27 czerwca do 25 lipca 2016 r.
Szczegółowe informacje, wniosek o stypendium oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej

//www.fpbb.pl/news/caly/page/4/id/832