Strzelnica i mundury dla „wojskowych” z Elektryka

Nowoczesna i bezpieczna strzelnica powstaje w CKZiU Elektryk. Na zakup sprzętu Powiat Nowosolski otrzymał dotację Ministra Obrony Narodowej. Dodatkowe pieniądze otrzymaliśmy również na umundurowanie i wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego.

Wirtualna strzelnica w CKZiU Elektryk ma 4 stanowiska do ćwiczeń Wirtualna strzelnica „Pojedynek” to profesjonalny program treningowy, dzięki któremu uczniowie klasy wojskowej mogą trenować bezpieczne posługiwanie się bronią, celność, ćwiczenia w obserwacji czy wspólne wykonywanie zadań strzeleckich. Nowoczesny sprzęt właśnie trafił do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, gdzie od września został otwarty Oddział Przygotowania Wojskowego.

W OPW oprócz programu szkoły średniej, realizowane jest obowiązkowe szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego. Absolwenci tego typu szkół mogą liczyć na skrócenie zasadniczej służby wojskowej lub dodatkowe punkty przy przyjęciu do uczelni wojskowych.

Uczniowie nowosolskiego „Elektryka” swoje umiejętności będą szkolić m.in. na wirtualnej strzelnicy, którą Powiat Nowosolski kupił dzięki dotacji otrzymanej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2022”. Koszt prac przygotowawczych oraz zakupu wyposażenia strzelnicy to 171 920 zł.

W ramach ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej konkursu ofert pn. „Strzelnica w powiecie 2022” Powiat Nowosolski otrzymał dofinansowanie na realizację zadania związanego z utworzeniem wirtualnej strzelnicy, z pracami przygotowawczymi oraz zakupem wyposażenia strzelnicy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 171.920,00 zł, w tym kwota dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej 133.581,84 zł oraz wkład własny Powiatu Nowosolskiego 38.338,16 zł. Wirtualna strzelnica będzie służyć uczniom w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa. Korzystnie podziała na propagowanie strzelectwa w powiecie a wśród uczniów pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw proobronnych, uatrakcyjni służbę wojskową poprzez kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią.

Uczniowie mogą trenować bezpieczne posługiwanie się bronią i celnośćWirtualna strzelnica będzie służyć uczniom w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej w dziedzinie obronności państwa oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa. Korzystnie podziała na propagowanie strzelectwa w powiecie a wśród uczniów pozytywnie wpłynie na kształtowanie postaw proobronnych, uatrakcyjni służbę wojskową poprzez kształtowanie właściwych nawyków i zasad bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią.

Powiat Nowosolski otrzymał również dotację na wyposażenie uczniów Oddziału Przygotowania Wojskowego w pakiet ubraniowy oraz pakiet szkoleniowy. Wartość tego zadania to 117 300 zł.

W związku z utworzeniem Oddziału Przygotowania Wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym im. Włodzimierza Krukowskiego, wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli, Powiat Nowosolski otrzymał dotację celową na wyposażenie uczniów OPW w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w tym oddziale. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 117.300,00 zł, w tym kwota dofinansowania Ministerstwa Obrony Narodowej 93.840,00 zł oraz wkład własny Powiatu Nowosolskiego 23.460,00 zł.