Strażackie ćwiczenia taktyczno-bojowe

W sobotę – 22 kwietnia br. Starosta Nowosolski Waldemar Wrześniak uczestniczył w ćwiczeniach taktyczno-bojowych pod kryptonimem „LAS 2017”. Ćwiczenia przygotowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli przy współudziale Komendy Powiatowej PSP we Wschowie, Nadleśnictwa Nowa Sól oraz Nadleśnictwa Sława Śląska. Przeprowadzone zostały na terenie dużego kompleksu leśnego tzw. Puszczy Karolackiej, przez teren której przebiega granica Nadleśnictw Nowa Sól i Sława Śląska oraz powiatów Nowa Sól i Wschowa. Temat ćwiczeń to „Organizacja i zasady prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas jednoczesnego wystąpienia kilku pożarów w kompleksie leśnym Nadleśnictwa Nowa Sól, Leśnictwo Stany, obręb Przyborów.” Wzięły w nim udział: Siły i środki Kompanii Gaśniczej „Nowa Sól” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego oraz inne jednostki OSP z powiatu nowosolskiego i wschowskiego, a także samochód Dowodzenia i Łączności – SLDł z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. i samochody gaśniczo-patrolowe z Nadleśnictw Nowa Sól oraz Sława Śląska.