Stowarzyszenia mają czas do 20 maja

To już ostatni dzwonek, aby stowarzyszenia zwykłe przerejestrowały się do nowego rejestru. “Stare” stowarzyszenia zwykłe, tj. takie, które zostały założone przed wprowadzeniem nowelizacji Prawa o stowarzyszeniach (przed 20 maja 2016 r.), powinny dostosować się do nowych przepisów, wprowadzić zmiany w regulaminie i zgłosić się do nowej ewidencji. Mają na to czas do 20 maja 2018 roku. Po tym terminie zostaną rozwiązane z mocy prawa.
Więcej w poradnik.ngo.pl