Stop przemocy domowej – trwa nabór do programu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli informuje o naborze do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową – I edycja 2024.

Stop przemocy domowejCelem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku oraz odpowiedzialności za popełnione czyny
Program ma na celu w szczególności powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym jej stosowaniem oraz rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.
Masz problem z kontrolą złości? Często reagujesz agresywnie. Stosujesz przemoc wobec najbliższych? Chcesz naprawić swoje relacje z partnerką/partnerem/ dziećmi / członkiem rodziny? Zapraszamy po informację o programie do PCPR w Nowej Soli ul. Staszica 1A, pokój nr 6 lub tel. 68 457 43 33