STAŻE ZAGRANICZNE – PO WER

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację staży zagranicznych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Soli na przełomie maja i czerwca realizowali staże zagraniczne w trzech różnych częściach Europy: we Włoszech, Hiszpanii oraz Irlandii Północnej. Wartość projektu to 313 tyś złotych.
Z możliwości projektowych mogło skorzystać 40 uczniów (klasy wielozawodowe). Do Włoch wyjechała 19-osobowa grupa kształcąca się w zawodzie fryzjer oraz 1 elektromechanik pojazdów samochodowych. Do Hiszpanii wyjechała 11-osobowa grupa kształcąca się w zawodach: piekarz(1), kucharz(1), cukiernik (2), fryzjer (2), sprzedawca (5). Natomiast do Irlandii Północnej udali się mechanicy pojazdów samochodowych ( 8) oraz elektromechanik poj. samochodowych (1). Wszystkie grupy były pod opieką nauczycieli. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w kursie języka angielskiego oraz w przygotowaniu kulturowo-pedagogicznym. Staże dla wszystkich grup były dwutygodniowe. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnione zakwaterowanie, częściowe wyżywienie oraz kieszonkowe. Uczniowie ZSP nr 2 otrzymali bardzo wysokie noty jeżeli chodzi o posiadane umiejętności zawodowe, przyjechali z bagażem nowych doświadczeń zawodowych. Kilku uczestników otrzymało oferty pracy, co świadczy o tym, że szkolimy naprawdę dobrych fachowców. Uczniowie wrócili zadowoleni i już wypytują o kolejne wyjazdy. To jest już drugi projekt, pierwszy szkoła realizowała w ramach programu Erasmus+. Wyjazd na staż zagraniczny to niepowtarzalna szansa dla każdego ucznia , dlatego nauczyciele będą kolejny raz starać się pozyskać środki na realizację staży. Bardzo istotną sprawą jest współpraca szkoły z pracodawcami. Realizacja projektu nie byłaby możliwa gdyby nie zgoda pracodawców. Zdecydowana większość pracodawców bardzo pozytywnie wypowiadała się na temat działań podejmowanych przez szkołę, które uatrakcyjniają naukę i pozwalają na zdobywanie nowych doświadczeń. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy sukcesów.