Staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców i przedsiębiorców

Uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowosolskiego prowadzących kształcenie zawodowe, w ramach projektu „Modernizacja Szkolnictwa Zawodowego w Powiecie Nowosolskim” od czerwca do sierpnia br. odbyli praktyki i staże u 35 pracodawców. W praktykach i stażach uczestniczyło 118 uczniów i absolwentów (w tym 20 staży trwało 300h). Szczególnie dużo uczniów i absolwentów odbywało staże i praktyki w NORDZIE, GEDII, firmie Rol- Pex i MAZELU, ale także Novawent, Jost, Tygodnik Krąg, Alumetal, IdeaPro, Model Opakowania, Nord Napędy.
Pracodawcy podkreślają, że realizacja praktyk i staży jest kluczowa w zakresie kształcenia praktycznego. Pracodawcy wskazują także na zaangażowanie uczniów i absolwentów w zdobywanie wiedzy. Niektórzy pracodawcy wskazali także, że dzięki praktykom i stażom pozyskali nowych pracowników oraz wprowadzili innowacyjne rozwiązania.
Ilość stażystów/praktykantów z poszczególnych szkół:
1. Specjalny Ośrodek Szklono Wychowawczy – 3 osoby,
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” – 57 osób,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 „Nitki” – 11 osób,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica w Nowej Soli „Odlewniak” – 5 osób,
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 „Spożywczak” – 20 osób,
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie – 22 osoby.