Stawiamy na nowoczesną edukację. Umowa na dofinansowanie BCU podpisana

Zarząd Powiatu Nowosolskiego podsiał z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji umowę o 13,7 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie elektromobilności w CKZiU Elektryk”. – To szansa na rozwój naszego powiatu i całego województwa – podkreśla Starosta Mariusz Stokłosa.

Na terenie powiatu nowosolskiego do tej pory nie było realizowane przedsięwzięcie na taką skalę. Działalność BCU będzie wykraczała poza formalne ramy kształcenia, a realizacja działań skupi się na wyposażeniu ucznia, nauczyciela i osób dorosłych z rynku pracy w specjalistyczne umiejętności.

– Kształcenia zawodowe wraca do łask. Obecny dziś z nami profesor Pieczyński używał sformułowania, że „wracamy do normalności”. Wszyscy wiemy, jak bardzo potrzebujemy dobrych fachowców. Dlatego najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić dla przyszłości naszego powiatu czy województwa to ich wykształcenie. Gdy ktoś mnie pyta, co planuję zrobić, żeby zatrzymać młodych ludzi w naszym powiecie, to to jest odpowiedź. Oprócz dobrej służby zdrowia, przyjaznego środowiska, ścieżek rowerowych i dróg, stawiamy na edukację – podkreśla Starosta Nowosolski Mariusz Stokłosa. – Słowa podziękowania kierują do naszych partnerów. Polskiej Izby Rozwoju Elektromobilności oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ich udział w tym projekcie to gwarancja sukcesu i jakości – dodaje.

Nowa baza dydaktyczna i szkolenia

W ramach projektu do końca 2025 roku planowane są działania w zakresie

  • adaptacja i remont pomieszczeń w budynku A, przy ul. Kościuszki 28- przystosowanie pomieszczeń na pracownie przedmiotowe
  • rozbudowy budynku B, przy ul. Piłsudskiego 65 (wydzielenie dwóch kondygnacji) w tym budowa dydaktycznej stacji obsługi samochodów, motorowerów i rowerów (serwis pojazdów elektrycznych) oraz stacji obsługi samochodów elektrycznych,
  • zagospodarowanie ternu przy ulicy Kościuszki oraz budowa łącznika do budynku przy ul. Piłsudskiego, montaż stacji ładowania rowerów, motocykli i motorowerów elektrycznych, wyznaczenie placu manewrowego do testowania pojazdów elektrycznych, wiaty garażowej i montaż testowej stacji ładowania pojazdów elektrycznych
  • wyposażenie pracowni i warsztatów

W latach 2026 – 2027 będziemy realizować wspólnie z partnerami projektu tj. PIRE oraz UZ kursy i szkolenia z dziedziny elektromobilności i szeroko rozumianej energetyki dla 75 uczniów, 30 nauczycieli i 160 osób dorosłych z zewnątrz.

Wartość projektu to 16 296 106,85 zł.

Powiat patrzy w przyszłość

Pod wrażeniem założeń projektowych były obecny na spotkaniu przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Województwa Lubuskiego.

– W oświacie nieustannie trzeba poszukiwać nowej drogi. Trwa ewolucja szkodnictwa zawodowego. Bez tych zmian i patrzenia w przyszłość, szkoły miałby szans na rozwój i zainteresowanie młodych ludzi swoją ofertą. BCU jest ciekawym i przemyślanym projektem, który wzmacnia potencjał Elektryka – zauważył Wicemarszałek Grzegorz Potęga. – Cieszę się, że projekt BCU jest kierowany nie tylko dla uczniów, ale także dla dorosłych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje lub planują się przebranżowić. Jest to związane z tym, co oferuje Europejski Fundusz Społeczny, dlatego jestem otwarty na szukanie możliwości głębszej i lepszej współpracy – zapowiedział..

– Pamiętam jak 10 lat temu Powiat Nowosolski promował kształcenie zawodowe w wojewódzkie. Dziś robicie kolejny ważny krok dla rozwoju kształcenia zawodowego. Powiat Nowosolski podejmuje się ambitnego zadania i śmiało patrzy w przyszłość. Mam nadzieję, że ten ośrodek będzie innowacyjny i będzie pokazywał innym, jak tego typu projekty tworzyć, a my w Ministerstwie Rozwoju będziemy mogli Wam gratulować – mówił Konrad Paszkowski przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Idziemy w dobrym kierunku

Powstanie BCU w Nowej Soli nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie partnerów – Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz PIRE.

Prof. Andrzej Pieczyński, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego podkreślał, że współpraca w ramach BCU jest niezwykle ważna dla uniwersytetu. Po pierwsze dlatego że współpraca ze szkołami średnimi pozwala uczelni lepiej przygotowywać kadrę na potrzeby rynku pracy. Kolejna kwesta to nieustanne podnoszenie wiedzy, które w obszarze technicznym jest kluczowe.

BCU w Nowe Soli będzie wspierało lukę kompetencyjną w obszarze edukacji. O tym jak jest to ważne mówił Prezes Zarządu PIRE Krzysztof Burda: – Elektromobilności nie możemy postrzegać wyłącznie przez pryzmat samochodu, stacji ładowania i potencjalnego kierowcy, ale przez pryzmat gospodarki w Europie, ale także i polskiej gospodarki. Czeka nas rewolucja w każdym sektorze związanym z transportem, a nasi przyszli specjaliści będą potrzebni, żeby wiedzieć jak obsługiwać, naprawiać czy budować sieci ładowania – zapowiada przedstawiciele PIRE.

Wykształcimy fachowców

Dyrektor CKZiU Elektryk zapowiada, że Nowa Sól będzie ważnym ośrodkiem kształcenia kadry dla lokalnych firm.

– W BCU mamy dwa podstawowe filaru. Pierwszy to silniki elektrycznej zaczynając od hulajnóg do ciężarówek. Druga rzecz to baterie, systemy ładowania, magazyny energii. To coś, co musi się rozwijać, ale też mieć kadrę techniczną do obsługi. Kształcenie elektryków, energetyków czy techników elektromobilności to coś, czym chcemy się zająć. Wiele firm lokuje się w zachodniej Polsce, a my chcemy dla nich przygotować pracowników – mówił Grzegorz Köningsberg.

W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy ZSP nr 2 Daniel Lesiewicz oraz ZSP nr 5 Irena Szwarc. Na współpracę z tymi szkołami również stawia G. Köningsberg.