Starosta z wizytą na Ukrainie

W dniach 6-9 maja 2016 r. delegacja Powiatu Nowosolskiego na czele ze Starostą Waldemarem Wrześniakiem uczestniczyła w obchodach 354-lecia Miasta Iwano-Frankiwsk na Ukrainie. Wizyta rozpoczęła się spotkaniem w Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku. Delegacja powiatu zapoznała się z działalnością Centrum, zobaczyła pomieszczenia, w których na co dzień prowadzone są zajęcia oraz projekty dla młodzieży i osób dorosłych. Wszyscy byli pod dużym wrażeniem zaangażowania pracowników Centrum w rozwój języka i kultury polskiej. Spotkania z przedstawicielami Centrum oraz dyrektorami partnerskich szkół miały na celu przede wszystkim zacieśnienie współpracy placówek oświatowych powiatu z placówkami w Iwano-Frankiwsku. Następnie Starosta Nowosolski wziął udział w uroczystym otwarciu Święta Miasta przez Mera Iwano-Frankiwska Pana Ruslana Martsinkiv. Delegacja wraz z przedstawicielami innych partnerskich miast wzięła udział w Otwarciu Centrum Turystyki i Inwestycji w Iwano-Frankiwsku. W Święcie Miasta uczestniczyli partnerzy zagraniczni Miasta Iwano-Frankiwsk nie tylko z miast polskich tj. Koszalina, Rzeszowa, Rybnika, Zielonej Góry. Byli również przedstawiciele Litwy, Łotwy, Mołdawii, Gruzji. Pobyt w Iwano-Frankiwsku zakończył się wizytą w Czarnym Lesie i spotkaniem z Witalijem Czaszczinem – prezesem Towarzystwa Kultury Polskiej „Przyjaźń”. Towarzystwo opiekuje się cmentarzem, gdzie spoczywa kwiat inteligencji polskiej Stanisławowa. W tym roku przypada 75. rocznica mordu w Czarnym Lesie. W 2013 roku młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu realizowała projekt „Wspólna pamięć”, którego celem było wspólne uporządkowanie cmentarza.