Starosta spotkała się z Wojewodą

Starosta Nowosolski Iwona Brzozowska spotkała się z Wojewodą Lubuskim Władysławem Dajczakiem. Wizyta dotyczyła przede wszystkim hałdy odpadów ropopochodnych na terenie miasta Nowa Sól. – Rozwiązanie tego problemu jest bardzo złożone i dotyczy przede wszystkim spraw własnościowych terenu, na którym zlokalizowana jest hałda. Powodem do rozpoczęcia działań przez Powiat Nowosolski są kolejne, niepokojące wyniki badań WIOŚ, które potwierdzają poważne zagrożenie ekologiczne terenu – podkreśla Starosta.
Wojewoda Lubuski i Starosta NowosolskiStarosta Iwona Brzozowska zwraca uwagę na fakt, że szansą na rozwiązanie tego ciągnącego się od lat problemu mogą być opisy działań zawartych w projekcie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się o wsparcie Polski z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dokument ten odwołuje się m. in. do wyzwań związanych z obecnością odpadów niebezpiecznych, w szczególności tam, gdzie nie można zidentyfikować posiadacza odpadów, nie można wszcząć wobec niego postępowania egzekucyjnego lub egzekucja okazała się bezskuteczna. Planowana reforma ma charakter specustawy dedykowanej konkretnym, już zidentyfikowanym terenom, wybranym w oparciu o informacje na temat wpływu na środowisko tych terenów zgromadzonym w trakcie prac Zespołu ds. terenów zdegradowanych.
– Cieszy fakt, że Pan Wojewoda Władysław Dajczak zadeklarował wsparcie i rozmowy w temacie nowosolskiej hałdy w Ministerstwie Klimatu i Środowiska i instytucjach związanych z ochroną środowiska – mówi Starosta Iwona Brzozowska.
Dodatkowo podczas spotkania Starosta Iwona Brzozowska przekazała Wojewodzie aktualny stan rekultywacji dwóch składowisk odpadów w Mirocinie Dolnym i w Bobrownikach.