Nagrody Starosty dla nauczycieli

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się dziś (13 października br.) w auli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli. Zgromadzonym dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia złożyli: Członek Zarządu Powiatu Nowosolskiego Andrzej Ogrodnik, Przewodnicząca Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Bożena Pierzgalska oraz Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Soli Jarosław Pilz. Podczas uroczystości 29 osób, w tym dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowej Soli otrzymali nagrody Starosty Nowosolskiego. Po części oficjalnej odbył się pokaz mody nauczycielskiej, gdzie modelami byli uczniowie SOSW oraz przedstawienie teatralne. Dyrektor ośrodka Jolanta Kaczkiełło-Ostrowska wraz z wicedyrektorami Mariuszem Kubickim oraz Wiesławem Sowulą wręczyli również cztery Medale Przyjaciela Szkoły.

[attachments template=small-list include=”6073″]